Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Kdo je Bůh

Mocný Stvořitel, milující Otec, spravedlivý Soudce… To jsou ovšem jen některé přívlastky a obrazy, kterými ho Bible popisuje. Bůh se nám představuje jako živoucí osoba s nekonečnou mocí a stejně velkou láskou. Spolu s tím ale také jako naprosto svatý a spravedlivý vládce, který v konečném důsledku nemůže a nebude přehlížet nespravedlnost, zlo a zvrácenost. Není to šedivý rezignovaný stařec na obláčku, absolutistický vesmírný tyran nebo policajt, ani vzdálený hodinář, co natáhl pérko a dal ruce pryč. Ve skutečnosti je (mimo mnohé jiné) odpovědí na nepojmenovanou, nevyslovenou, ale přitom nejhlubší otázku a touhu lidského srdce.

Touha v srdci

Cosi v nás se vzpírá uvěřit myšlence, že smyslem života je jíst, spát, pracovat a občas tento rytmus zpestřit zábavou a nějakým vztahem. Kdesi v nitru každého člověka je touha po něčem, co přesahuje svět kolem nás. Bible píše o tom, že „Bůh dal lidem do srdce touhu po věčnosti“. A v životě občas přicházejí okamžiky, kdy si to uvědomíme. Třeba když pozorujeme zapadající slunce, objímáme milovaného člověka nebo držíme své novorozené dítě. Najednou si přejeme, aby tato chvíle neskončila… Ozývá se v nás touha po něčem, co v tomto světě existuje jen v náznacích, protože moc dobře víme, že krása pomine a i vztahy, byť kouzelné, vždy budou více či méně narušeny. Ozývá se v nás touha po Kráse a po Vztahu, které nám ale neustále unikají.
                                               

Stvoření světa a člověka

Krása a dokonalost vesmíru, stejně tak láska a vztahy nejsou výsledkem zvláštní shody okolností, ale dílem dokonalého Boha. Svět, který vidíme dnes, je poškozenou verzí jeho původního záměru. Vedle krásy dnes stojí bolest a utrpení, vedle lásky nenávist. A ten Vztah, pro který jsme byli stvořeni, po kterém naše nitro volá – vztah s Bohem, zanikl.

Porušený vztah

Nebylo to Boží chybou. On od nás neodešel, i když je to dnes on, kdo se zdá být vzdálený. Je to naopak. My jsme Bohu řekli, že nestojíme o něj a o jeho představu našeho života. Chceme si žít po svém, svobodně a nezávisle, aniž bychom si uvědomovali, že to není tyran, od koho se odvracíme, ale Láska, které říkáme ne. Kromě více či méně pociťované prázdnoty a nesmyslnosti života pak jako výsledek roste i množství sobeckých, zlých rozhodnutí – slovy Bible, hříchů.

Kristus a naše dluhy

Svatý Bůh by musel popřít svou vlastní spravedlnost, kdyby hřích a s ním související vinu přehlédl a mávl nad ní rukou. Miluje nás, ale jeho láska nemůže zrušit jeho svatost. V Bibli proto čteme, že „odplatou za hřích je smrt“. Nejen ovšem ta tělesná, ale také duchovní – oddělení od Boha, které do značné míry prožíváme už teď a po smrti beze zbytku. 

Stejně jako Boží láska nemůže zrušit jeho svatost, ani svatost ovšem nemohla zrušit lásku. Do pro nás bezvýchodné situace (ať uděláme cokoliv, své hříchy nesmažeme) vstoupil v Ježíši Kristu on sám a naše provinění i trest za ně vzal na sebe, když umíral na kříži. Ježíš se stal naší cestou zpět k Bohu, protože svou smrtí vyřešil problém našeho hříchu a svým vzkříšením třetího dne nám umožnil vstoupit do nového života.

Obnova vztahu

Krása a Vztah, po kterých volá naše srdce, je Bůh, od kterého jsme se odvrátili, a který přišel k nám, aby ho obnovil. V Bibli najdete napsané: „Těm pak, kteří ho (Ježíše) přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ Tohle zůstává platné po všechna staletí. Pokud vnímáte, že váš život před Bohem není v pořádku, že on ve vašem životě schází a ve výsledku by vás kvůli vašemu hříchu musel odmítnout, pak přijměte jeho nabídku v Kristu. Odložte svůj hříšný způsob života, vyznejte ho Bohu, poproste o odpuštění a vírou přijměte jeho slib.

Nejspíš jste v předchozích řádcích narazili na mnoho zcela nových myšlenek a informací. Zakončit je jedinou větou: „Odložte svůj hříšný způsob života,…“ je vlastně až neslušně nedostatečné. Víra v Boha je natolik zásadním tématem, že na něj jeden článek nemůže stačit. Přijďte si s námi popovídat a nedělejte si starosti s tím, jestli se nebudete ptát hloupě. Každý z nás se kdysi ptal. Jsme tu pro vás.

(pro případ, že je vám milejší nejdříve hledat odpovědi na internetu a teprve potom s někým mluvit, můžeme doporučit stránky https://www.proc-krestanstvi.cz/, kde najdete odpovědi na 99 nejčastějších otázek ohledně křesťanství a Boha)